Vacatures

Vacature: Bestuur   Penningmeester

Omschrijving NMHC “Nijmegen” zoekt een voorzitter (M/V) Doel De penningmeester draagt zorg voor een verantwoord beheer van de financiën van de vereniging. Tevens is het doel van de functie het activeren, motiveren en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde commissies. Evenals het leveren van een bijdrage aan en het implementeren van het beleid van Hockeyvereniging NMHC “Nijmegen” Plaats in de vereniging Is lid van het dagelijkse bestuur van Hockeyvereniging NMHC “Nijmegen”
Profiel Functie-inhoud. • Is als bestuurslid belast met de volgende portefeuilles: o Materiaalcommissie; o Verkoop kleding; • Neemt initiatief en maakt een begrotingsvoorstel en balans; • Legt tijdig het budget ter goedkeuring voor aan het bestuur; • Draagt zorg voor een goede financiële bedrijfsvoering; • Stelt de reiskosten en contributie regeling op; • Draagt zorg voor de financiële afhandeling betreffende de vereniging en haar personeel; • Bewaakt de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen; • Is bevoegd tot het instellen van commissies en het benoemen van functionarissen om de jaardoelstellingen van zijn of haar portefeuille te verwezenlijken in overleg met de algemene ledenvergadering; • Is bevoegd leden met een contributie achterstand aan het bestuur voor te dragen tot schorsing; • Is binnen het bestuur eerst verantwoordelijke voor de liquiditeitspositie van de vereniging; • Is verantwoordelijk voor een goede financiële verslaglegging; • Brengt in de bestuursvergadering per kwartaal rapport uit van de financiële stand van zaken. Verantwoordt de geldstroom per kwartaal aan het bestuur en tenminste jaarlijks op de ALV aan de leden; • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan; • Is binnen het bestuur de eerst verantwoordelijke voor de jaardoelstellingen die in het jaarlijkse doelstellingsactieplan zijn vervat die zijn/haar portefeuilles bevatten en zijn/haar bestuurlijke portefeuilles betreffen en is daarop intern en extern het aanspreekpunt; • Implementeert met behulp van het jaarlijkse actieplan de relevante verenigingsdoelstellingen vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering; + • Leveren inzicht feiten en getallen ten opzichte van andere verenigingen. Tijdsbesteding • Gemiddeld 4 à 6 uur per week; • Afhankelijk van de verenigingssituatie; • Informeel naar eigen invulling tot enkele uren per maand voor informele contacten; • Formeel 10 x per jaar bestuursvergadering; • Formeel 1 x jaarvergadering; • Formeel 4 x jaar overleg met commissies in portefeuille; Functieomschrijving H.O.D., Versie V4-JV 2 februari 2017 Pagina 9 of 41 • Afhankelijk van functiebelangen bezoeken vergaderingen KNHB, Regio, Gemeente, enz.. • Telefonische en mail contacten enkele uren per week;. Functie-eisen • Goede communicatieve vaardigheden; • Bekend met financiëen (Beleid, processen, administratief en advies); • Opleiding als financieel deskundige of gelijkwaardig met minimaal HBO nivo; • Flexibele instelling en stressbestendig; • Leiding kunnen geven aan mensen; • Conformeren met het beleid en de visie van de vereniging; • Goede omgang met vrijwilligers. • Trends en veranderingen binnen de vereniging signaleren en zonodig deze melden aan het bestuur en aansturen van de commissies in portefeuille. Mocht je jezelf herkennen in bovenstaand profiel en deze functie willen vervullen voor minimaal 3 seizoenen, reageer dan direct op deze functie. Stuur je cv en motivatie aan Frank van de Venne, penningmeester van NMHC “Nijmegen” op [email protected] of neem eerst contact op met Marnix van Trigt via [email protected]
Aantal uren 0
 
Heb je vragen of wil je de functie graag hebben mail dan naar [email protected]