Vacatures

Vacature: Bestuur   Secretaris

Omschrijving NMHC “Nijmegen” zoekt een secretaris (M/V) Doel De secretaris draagt zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de vereniging. Tevens is het doel van de functie het activeren, motiveren en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde commissies. Evenals het leveren van een bijdrage aan het beleid van Hockeyvereniging NMHC “Nijmegen” Plaats in de vereniging • Is lid van het dagelijkse bestuur van Hockeyvereniging NMHC “Nijmegen”
Profiel Functie-inhoud • Is als bestuurslid belast met de volgende portefeuilles: o Scheidsrechterscommissie o Ledenadministratie • Notuleert bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering, maakt hiervan verslag en zorgt voor de verspreiding; • Draagt zorg voor het samenstellen van de agenda voor de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering; • Stelt het jaarverslag van het secretariaat op; • Verzamelt de jaarverslagen van de verschillende commissies; • Beheert inkomende en uitgaande post en het verenigingsarchief; • Draagt zorg voor de samenstelling, inhoud en uitgave van vereniginginformatie; • Draagt zorg voor de juiste verspreiding van informatie naar leden; • Houdt de inschrijving bij Kamer van Koophandel actueel; • Onderhoudt contacten met de Hockeybond; • Onderhoudt contacten met de gemeente met betrekking tot algemene zaken en de toewijzing van velden en haluren; • Houdt de ledenadministratie/ledenlijst bij; • Stelt een infomap samen en verspreidt deze bij nieuwe leden; • Bewerkstelligt een goede communicatie met deze commissies en houdt deze in stand; • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan; • Is binnen het bestuur de eerst verantwoordelijke voor de jaardoelstellingen die in het jaarlijkse doelstellingsactieplan zijn vervat die zijn/haar portefeuilles bevatten en zijn/haar bestuurlijke portefeuilles betreffen en is daarop intern en extern het aanspreekpunt; • Implementeert met behulp van het jaarlijkse actieplan de relevante verenigingsdoelstellingen vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering; • Is bevoegd tot het instellen van commissies en het benoemen van functionarissen om de jaardoelstellingen van zijn of haar portefeuille te verwezenlijken in overleg met het dagelijkse bestuur; Tijdsbesteding: • Ongeveer 4 uur per week. • Afhankelijk van de verenigingsituatie. • Informeel naar eigen invulling tot enkele uren per week voor informele contacten. + • Formeel 6 x per jaar bestuursvergadering; • Formeel 1 x jaarvergadering; • Formeel 4 x per jaar overleg met commissies in portefeuille; • Indien functiebelang aanwezig bezoeken vergaderingen KNHB, Regio enz.; • Telefonische en mail contacten enkele uren per maand. Functie-eisen • Goede communicatieve vaardigheden; • Aanleg voor en affiniteit met administratieve vaardigheden; • Snel en accuraat rapporteren en vervaardigen van verslagen; • Flexibele instelling en stressbestendig; • Leiding kunnen geven aan mensen. • Conformeren met het beleid en de visie van de vereniging; • Goede omgang met vrijwilligers; • Trends en veranderingen binnen de vereniging signaleren en zonodig deze melden aan het bestuur en aansturen van de commissies in portefeuille. Mocht je jezelf herkennen in bovenstaand profiel en deze functie willen vervullen voor minimaal 3 seizoenen, reageer dan direct op deze functie. Stuur een cv en motivatie aan Tjarda Tromp, secretaris van NMHC “Nijmegen” op [email protected] of neem eerst contact op met Marnix van Trigt via [email protected]
Aantal uren 0
 
Heb je vragen of wil je de functie graag hebben mail dan naar [email protected]