Trainingsschema online

Nieuws afbeelding
Beste jeugdleden, ouders van jeugdleden en begeleiders,

Als vervolg op mijn mail van afgelopen maandag mbt het trainingsschema en de aanvullende informatie over komend seizoen, hierbij dan het concept schema voor de jeugd in de bijlage. Concept, daar er in een heel enkel geval nog een definitieve afspraak gemaakt dient te worden over trainingstijd/dag met de trainer. Indien er de komende 1,5 week nog een naam of tijd gaat wijzigen, dan nemen we daarvoor contact op met de begeleiding van het team.

Voor de zomer hebben we op diverse manieren kenbaar gemaakt dat de club voor het eerst en met gepaste trots ALLE trainingen faciliteert voor onze jeugd (uitzondering voor een enkele ouder die zich vrijwillig heeft aangeboden -en daar ook de kwaliteiten voor bezit- om een team te trainen).
We hopen dat ouders zich realiseren dat dit bij (nagenoeg) geen andere club zo ingeregeld is (..) en dat het heel veel tijd en energie heeft gekost om dit voor elkaar te krijgen. Daarom op voorhand al dank aan betrokken bestuursleden, technisch hart en diverse (zeer) betrokken ouders die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

En zo kan ik nog 4 kantjes doortypen, maar zal het bij nog maar een paar belangrijke aanvullende puntjes houden :-)

PUNT: Van de M6E t/m A-jeugd verkrijgen alle teams dus tweemaal training per week, in veel gevallen van of onder aanvoering van onze 8 aangestelde hoofd trainer-coaches én Technisch Manager Raoul Grevenstuk.
PUNT: Twee of drie teams trainen helaas twee dagen na elkaar. Excuses daarvoor, maar dat is met de huidige beschikbare uren van ons trainersgilde niet te voorkomen.
PUNT: Wij hebben erg veel vertrouwen in alle aangestelde trainers, maar het kan -om welke reden dan ook- toch niet klikken met een team. Probeer dit graag eerst zelf via de begeleiding van het team op te lossen met de betreffende trainer(s). Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan staan zowel de lijncoördinatoren als het technisch hart voor jullie klaar. Samen komen we er altijd uit!
PUNT: Indien een team niet in zijn (of haar) geheel tweemaal kan of wil trainen, dan verneem ik dat graag zo spoedig mogelijk. We geven als club veel geld uit aan goede betaalde trainers, maar dan verwachten wij geen halve teams op het veld.
Het technisch hart en de trainers zullen daar het komend seizoen ook extra op monitoren en iom mij actie ondernemen daar waar nodig.
PUNT: Elk team traint minimaal eenmaal op water.
PUNT: Trainingsmaterialen worden geregeld.

Tot slot.....

Keeperstraining junioren (vanaf 24/8):
D-jeugd - woensdag 16.00-17.00 uur
C-jeugd - woensdag 17.00-18.00 uur
B/A-jeugd - woensdag 18.00-19.00 uur

Voor alle vaste en wisselkeepers! Startdatum is woensdag 24 augustus. We willen heel graag alle begeleiders en ouders vragen hier gebruik van te maken. Wij hebben voor zowel de top als de breedte een van de beste keepersscholen van Nederland, dus maak daar als keeper en als team gebruik van!

Ik zal zo direct ook het trainingsschema op de bekende plek op onze website plaatsen (hockey > trainingen).

Met sportieve groet,

Marnix van Trigt
Jullie verenigingsmanager van NMHC "Nijmegen"

 
Geplaatst op 18-8-2022 | Jeugd Bijlage