Jeugdontwikkeling in de lift!

Nieuws afbeelding

Zoals velen van jullie weten hebben we op Nijmegen sinds het begin van dit seizoen een Trainers Academy (TA) die onder bevlogen aanvoering van onze technisch manager Raoul Grevenstuk dagelijks investeert in de hockeyontwikkeling van de jeugd bij Nijmegen.

De ambitie van de TA is om de onbetwiste hockeyopleider te worden van Oost-Nederland –waarmee NMHC Nijmegen zich ook voor alle lijnen positioneert als "challenger” voor de landelijke competities.

Wat is er in het afgelopen seizoen allemaal bereikt?
Graag neem ik jullie -in een notendop- mee wat tot op heden is bereikt: de TA bestaat uit een kernteam van hoofd trainer-coaches (die een significant aantal uren training geven) en extra trainers (met minder uren) die gezamenlijk zowel de tophockey (eerstelijns)-, opleidings- als de breedteteams trainen;

Voor nieuwe (jeugd)trainers is er een opleidingsplan waarbij gebruik gemaakt wordt van het train-the-trainers principe;

Voor de jongste jeugd zijn er extra instuiftrainingen opgezet waar jonge trainers worden opgeleid door ervaren trainers;

De jeugdleden worden ingedeeld in eerstelijnsteams, opleidingsteams, breedte sterk en breedte, waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar een passende plek voor iedere speler;

Aan de hand van een spelersvolgsysteem (Pro Hockey Data) wordt de ontwikkeling van de spelers bijgehouden door met name trainers en coaches, zodat bij de teamindelingen een zo neutraal mogelijke en uitlegbare selectie van spelers kan worden waargemaakt;

Met de commissie topjeugd en de lijncoördinatoren van de juniorencommissie zijn duidelijke afspraken gemaakt over invallen, meetrainen en ontwikkeling van de spelers;

Er wordt met diverse professionele partners samengewerkt (Athletic Skill Model, Mentaal, VideoAnalyse, Scoringstechnieken, Keepen, Zaal, etc.) met als gevolg een verbetering van de ontwikkeling van onze jeugdspelers;

En, minor detail, er is veel plezier gemaakt en onderlinge betrokkenheid gecreëerd. Dat biedt veel perspectief voor het volgende seizoen!

Verdere ontwikkeling
De ambitie van het bestuur en in het verlengde daarvan de TA maakt dat het nodig is om elk nieuw seizoen verdere stappen te zetten richting die ambitie. Veel jeugdspelers in de regio zien dat Nijmegen een professionele benadering van tophockey en breedte hockey heeft. We merken daarvan de aanzuigende werking.

Dit jaar is een aantal jeugdspelers doorgestroomd naar de heren- en dames 1-selecties; met de dames komend seizoen terug in de promotieklasse en de heren mogelijk in de hoofdklasse maakt dat er blijvend en nog meer geïnvesteerd moet worden in de ontwikkeling van tophockeyspelers. Zowel voor hen die nu lid zijn als zij die zich vanuit de regio (zullen) aanmelden. Dat we daarbij gebaat zijn bij een brede basis mag voor zichzelf spreken.

Momenteel worden er trainer-coaches en losse trainers bij de teams van volgend jaar gezocht. Er wordt gekeken naar het bestaande beleid, en waar nodig worden aanpassingen gedaan en de komende tijd de hockeytechnische uitvoering verder ontwikkeld, waarbij ook de begeleidingsteams van Heren en Dames 1 een nadrukkelijke rol zullen gaan vervullen. Over enige tijd praten we jullie graag bij over het verloop van de voortgang.

Namens het gehele bestuur,

Ellen Timmermans, bestuurslid Tophockey


 


 
Geplaatst op 21-4-2023 | Jeugd

Sponsoren

Agenda

28-6 D-KAMP 2024