Start Projectgroep Tophockey

Nieuws afbeelding

 

Beste leden, ouders van leden en vrijwilligers,

Onlangs is een projectgroep van start gegaan om in kaart te brengen wat een passend ambitieniveau is voor Dames en Heren 1. Op dit moment spelen onze eerste teams verdienstelijk in de Promotieklasse. Sportief willen we in principe gaan voor het hoogste: promotie naar de Hoofdklasse en daar vervolgens ook blijven. Maar is dit op een duurzame en gezonde manier haalbaar en wenselijk voor onze club? Een stap omhoog vraagt immers veel qua organisatie en (financiële) middelen. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de huidige Corona-crisis.

De wens om een ambitieplan te maken en uit te voeren was reeds vastgelegd in het Algemeen beleidsplan NMHC "Nijmegen” 2018-2022: 'Hockeyclub Nijmegen, een leven lang hockey(en)'. Dit beleidsplan is door het vorige bestuur opgesteld en wordt door het nieuwe bestuur verder opgepakt. Mocht je het beleidsplan willen lezen, het is te vinden op onze website onder het afgeschermde ledenportaal (inloggen, onder de tab ‘Club’, en vervolgens de tab ‘Documenten’).

De projectgroep bestaat uit de volgende personen:

  • Paul de Ruijter (Technisch Directeur)
  • Jeroen de Haas (Vice-voorzitter)
  • Manja den Heijer (Bestuurslid Senioren)
  • Frank Tierolff (Commissie Topjeugd)
  • Ton Sterk (SVAN)
  • Wim Kuster (Voorzitter)

De komende weken vinden er verschillende klankbordgesprekken plaats met belanghebbenden en betrokken partijen. Denk hierbij aan spelers en staf Dames en Heren 1, meisjes en jongens A1, Dames en Heren 2, relevante commissies, oud-bestuursleden, etcetera. Ook wordt gekeken naar hoe andere vergelijkbare hockeyclubs hiermee omgaan.

Het doel is om rond de jaarwisseling een eerste ambitie uit te spreken. Vervolgens zal deze ambitie worden uitgewerkt in een plan. Is het haalbaar? En zo ja, hoe? Het plan moet eind mei 2021 gereed zijn.

Mocht je onverhoopt niet deelnemen in een klankbordgroep maar toch een bijdrage willen leveren aan het bepalen van de ambitie en het opstellen van het plan, trek gerust aan de bel.

Het is mooi om een ambitie te formuleren, het is nog mooier om deze vervolgens proberen waar te maken! Dat kan alleen als we met zijn allen en met positieve energie de schouders eronder zetten.

Projectgroep Tophockey & Bestuur NMHC "Nijmegen”.

Heb je vragen? Mail naar: [email protected]


 


 
Geplaatst op 20-12-2020 | Laatste Nieuws