Verbouwing clubhuis

Nieuws afbeelding Beste leden, ouders van leden,

Zoals we allemaal elk weekend merken is het clubhuis te klein en op sommige punten inmiddels wat verouderd. Er is daarom door de SVAN*, in overleg met het bestuur van hockeyclub "Nijmegen”, een plan gemaakt om het clubhuis te verbouwen en uit te breiden.

Het plan behelst een uitbreiding van de horeca, de kleedkamers, het sanitair, de opslagruimtes en de spreekruimtes. Hiervoor wordt de kelder van het clubhuis uitgebreid door nieuwe ruimtes te creëren onder het terras. Daarnaast zal ook het sanitair volledig worden vernieuwd en uitgebreid. Ook de keuken, de bar en de bestuurskamer gaan op de schop. De huidige bestuurskamer zal bijvoorbeeld bij het horecagedeelte worden betrokken waardoor er meer ruimte is voor de horeca. Tevens wordt er gekeken of een gedeelte van de huidige pui kan worden verzet tot aan de dakrand om op die manier ook extra m2 te creëren.

Binnenkort zal de vergunningsaanvraag worden ingediend bij de gemeente. De komende maanden zullen de plannen verder worden uitgewerkt en zal de financiering worden geregeld. Het streven is om in de tweede helft van 2022 te kunnen beginnen met de verbouwing.

De verbouwing van het clubhuis vergt een substantiële investering die hoogstwaarschijnlijk consequenties heeft voor de huur die we als club aan de SVAN moeten afdragen. Een verhoging van de huur betekent een verhoging van de contributie. Het bestuur is dan ook voornemens om in januari een extra algemene ledenvergadering (ALV) uit te roepen om de verbouwingsplannen nader toe te lichten en goedkeuring te vragen aan de leden voor de financiële gevolgen. Bij goedkeuring zal het plan dan verder worden uitgevoerd.

Tijdens deze ALV zullen ook de plannen voor de aanschaf van een blaashal (zaalhockey) worden toegelicht. Over de blaashal en over de ALV zullen we binnenkort nader berichten.

Bestuur NMHC "Nijmegen”

(* De velden en het clubhuis zijn in eigendom van de Stichting Veldsport Accommodaties Nijmegen (SVAN). Zij verzorgen het beheer en het onderhoud van het sportcomplex. Ook de horeca valt onder de verantwoordelijkheid van de SVAN. De hockeyvereniging NMHC "Nijmegen” is huurder van de locatie.) 
Geplaatst op 10-11-2021 | Accommodatie

Sponsoren

Agenda

16-10 BP Hockey Days