Hockeytechnische organisatie

Nieuws afbeelding

De ‘hockeytechnische organisatie’ wordt met ingang van het nieuwe jaar anders van opzet. De nieuwe opzet zal een kwaliteitsimpuls geven aan de jeugdopleiding voor zowel de breedte als de top.

De belangrijkste wijzigingen en uitgangspunten op een rijtje:

  • Er wordt gewerkt met een nieuw professioneel spelervolgsysteem (Pro Hockey Data) zodat spelers beter en makkelijker kunnen worden gevolgd in hun ontwikkeling. Tevens vergemakkelijkt dit de transparantie omtrent het selectieproces.

  • De Technisch Manager is eindverantwoordelijk voor alle selecties, zowel voor breedte als voor top. De Technisch Manager wordt hierbij ondersteund door de trainers, de technisch coördinator, de lijncoördinatoren en de coördinator tophockey.

  • Er wordt gewerkt met een vaste kern van (8) trainers voor de eerste lijn. Zij zijn onderdeel van het technisch kader en krijgen een grotere rol binnen de organisatie:

    • medeverantwoordelijk voor het opleiden van de overige breedtetrainers (‘train de trainer’),

    • volgen van spelers in de eigen teams, maar ook van spelers in andere (breedte) teams.

  • De trainers van de eerste lijn teams worden ook ingezet als trainer bij de breedte teams.

  • De jongste jeugd wordt getraind door onze ‘beste’ trainers. De leercurve is bij de jongste jeugd het steilst, het is belangrijk dat juist zij goed training krijgen.

De nieuwe organisatie zal niet in één keer neergezet kunnen worden. Het is onder andere afhankelijk van hoe snel we het kernteam van trainers kunnen aanstellen. Hier wordt al enige tijd hard aan gewerkt. We verwachten richting de tweede helft van het seizoen hierin de eerste belangrijke stappen te kunnen zetten.

Mocht je meer willen weten over de nieuwe opzet van de hockey technische organisatie, of heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Op dinsdag 11 januari organiseren we vanaf 20.00 uur een bijeenkomst om het plan toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Heb je interesse? Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected]. Je krijgt dan een uitnodiging voor de bespreking die, afhankelijk van de actuele Coronamaatregelen, online of in het clubhuis zal plaatsvinden.

Met de introductie van de nieuwe hockey technische organisatie komen de functies van voorzitter van de commissies voor Breedte Jeugd, Top Jeugd en Keeperscommissie te vervallen. Asha Parisius was reeds voor de zomervakantie teruggetreden als voorzitter van de Juco. Marinus Boogert legt nu zijn functie als voorzitter van de Commissie Top neer. De vacature voor voorzitter van de Keeperscommissie is komen te vervallen. Het bestuur wil Asha en Marinus zeer bedanken voor hun inzet voor de club.

Met sportieve groet,

Bestuur NMHC ‘Nijmegen’


 
Geplaatst op 4-12-2022 | Laatste Nieuws