Sportiviteit & Respect

"Nijmegen" is een club met clubgevoel. Kernwoord? Gezelligheid! En dat houden we graag zo, voor iedereen. Daarom vinden we sportiviteit, respect voor elkaar, respect voor de omgeving én onderlinge betrokkenheid erg belangrijk. Er is plaats voor individueel plezier in de sport én voor de ambitie om te presteren. Beide horen bij NMHC "Nijmegen".

Om dit clubkarakter te bewaken zijn gedragsregels opgesteld, die samen een gedragscode vormen: deze code maakt duidelijk welk gedrag wél en welk gedrag niet gewenst is. De gedragscode geldt voor iedereen: spelers, trainers en coaches, voor ouders en andere toeschouwers, voor coördinatoren en voor alle anderen die bij NMHC "Nijmegen" een rol vervullen.

Neem de tijd om de code te lezen, houd ‘m in het achterhoofd en schroom niet om anderen er op te wijzen. Zo werken we samen aan een club waar iedereen zich thuis voelt.

Ook op de website van de KNHB valt er een hoop te lezen over dit onderwerp. Daaruit voortvloeiende acties voor onze vereniging zullen we hier zo spoedig mogelijk zichtbaar maken.