Je gegevens wijzigen

Je telefoonnummer en e-mailadres kunt je zelf wijzigen door op je eigen account in te loggen en dan bovenin de pagina te kiezen voor profiel.
Het is erg belangrijk dat onze vrijwilligers en je teamgenoten je kunnen bereiken. Zorg daarom dat je gegevens in onze ledenadministratie de juiste zijn. Je kunt je eigen e-mailadres en 06-nummer ingeven of aanpassen.
  
Zij zorgen dan voor het doorvoeren van je mutatie.
 
Heeft je mutatie betrekking op je soort lidmaatschap of het (tijdelijk) stopzetten van je lidmaatschap dan krijg je hiervan ALTIJD een bevestiging. Bewaar deze bevestiging goed in je eigen administratie.